เครื่องกรองน้ำ

Spun Filter 10 Micron

เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำ
เครื่องกรองน้ำ
Serial No. 96001
 

ไส้กรองเชือก (Spun Filter)

ความละเอียดในการกรอง 10 ไมครอน ผลิตจากสายใยสังเคราะห์ Polymer ทำการดักจับกรวด ทราย หิน โคลน และสารแขวนลอยที่มีขนาดใหญ่ ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ เช่น เศษสนิมและผงฝุ่น จากท่อส่งน้ำ

*** อัตราการกรอง 150-250 ลิตร/ชั่วโมง (ที่แรงดันน้ำ 30 PSI)
*** ควรเปลี่ยนไส้กรองทุก 6 เดือนหรือ 1 ปี

* ใช้ได้กับสินค้ารุ่น : 580-586


Tags
เครื่องกรองน้ำ, เครื่องกรองน้ำดื่ม, เครื่องกรองน้ำ Pure  

Sediment Filter 10 Micron

paints3
เครื่องกรองน้ำ


Serial No.91010, Serial No.90753

ไส้กรองหยาบเซดิเมนท์ (PP Filter) 
ความละเอียดในการกรอง 10 ไมครอน ผลิตจากสายใยสังเคราะห์ Polymer ทำการดักจับกรวด ทราย หิน โคลน และสารแขวนลอยที่มีขนาดใหญ่ ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ เช่น เศษสนิมและผงฝุ่น จากท่อส่งน้ำ

*** อัตราการกรอง 150-250 ลิตร/ชั่วโมง (ที่แรงดันน้ำ 30 PSI)
*** ควรเปลี่ยนไส้กรองทุก 6 เดือนหรือ 1 ปี

* Serial No.91010 ใช้ได้กับสินค้ารุ่น : 580, 581, 582
* Serial No.90753 ใช้ได้กับสินค้ารุ่น : 586, 586

Tags 
 เครื่องกรองน้ำ, เครื่องกรองน้ำดื่ม, เครื่องกรองน้ำ Pure

 

 

 

Ceramic Filter

paints3
เครื่องกรองน้ำSerial No.90734,Serial No. 90749

ไส้กรองเซรามิค (Ceramic Filter) 

ความละเอียดในการกรอง 0.3 ไมครอน ทำการกรองสารแขวนลอย
และแบคทีเรียที่ปนเปื้อน มากับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 99.99%  

*** อัตราการกรอง 150-250 ลิตร/ชั่วโมง (ที่แรงดันน้ำ 30 PSI)
*** ควรเปลี่ยนไส้กรองทุก 6 เดือนหรือ 1 ปี

* Serial No.90734 ใช้ได้กับสินค้าบางรุ่นบางยี่ห้อ
* Serial No.90749 ใช้ได้กับสินค้าบางรุ่นและโปรแอคทีฟรุ่น PA21-PA50

Tags 
เครื่องกรองน้ำ, เครื่องกรองน้ำดื่ม, เครื่องกรองน้ำ Pure

Resin Filter

paints3
เครื่องกรองน้ำ
Serail  No. 90503 , Serial No. 90537 

ไส้กรองเรซิ่น (Resin Filter) 

ทำการปรับสภาพน้ำกระด้างให้อ่อนลง และช่วยดักจับ สารโลหะหนัก เช่น สารรตะกั่ว แคดเมี่ยม และปรอทที่ปนเปื้อนในชั้นดิน  

*** อัตราการกรอง 150-250 ลิตร/ชั่วโมง (ที่แรงดันน้ำ 30 PSI)
*** ควรเปลี่ยนไส้กรองทุก 6 เดือนหรือ 1 ปี

* Serial No.90503 ใช้ได้กับสินค้ารุ่น : 574, 564,555, 581, 582
* Serial No.90537 ใช้ได้กับสินค้ารุ่น : 584, 585, 586

Tags
 
เครื่องกรองน้ำ, เครื่องกรองน้ำดื่ม, เครื่องกรองน้ำ Pure

 

 

German Type

paints3
เครื่องกรองน้ำ


Serial No.90501

ไส้กรองโพลีเอทธิลีน 0.3 ไมครอน

ทำความสะอาดในการกรอง 0.3 ไมครอน ทำการกรองสารแขวนลอยและแบคทีเรีย ที่ปนเปื้อนมากับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 99.99 %

*** อัตราการกรอง 150-250 ลิตร/ชั่วโมง (ที่แรงดันน้ำ 30 PSI)
*** ควรเปลี่ยนไส้กรองทุก 6 เดือนหรือ 1 ปี  


*** หมายเหตุ ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของไส้กรองน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานการบำรุงดูแลรักษา การทำความสะอาด รวมทั้งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้ และคุณภาพของน้ำดิบที่ใช้กรอง

* ใช้ได้กับสินค้า : 551, 552

Tags 
เครื่องกรองน้ำ, เครื่องกรองน้ำดื่ม, เครื่องกรองน้ำ Pure

 

U.S.A Type

paints3
เครื่องกรองน้ำSerial No. 90504 

ไส้กรองโพลีเอทธิลีน 0.3 ไมครอน 

ทำความสะอาดในการกรอง 0.3 ไมครอน ทำการกรองสารแขวนลอยและแบคทีเรีย ที่ปนเปื้อนมากับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 99.99 % 

*** อัตราการกรอง 150-250 ลิตร/ชั่วโมง (ที่แรงดันน้ำ 30 PSI) 
*** ควรเปลี่ยนไส้กรองทุก 6 เดือนหรือ 1 ปี  


*** หมายเหตุ ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของไส้กรองน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานการบำรุงดูแลรักษา การทำความสะอาด รวมทั้งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้ และคุณภาพของน้ำดิบที่ใช้กรอง

* ใช้ได้กับสินค้ารุ่น : 571, 572, 573, 574, 562,
                           563, 564, 555, 580-586,
                            225, 251, 252, 556 

Tags 
เครื่องกรองน้ำ, เครื่องกรองน้ำดื่ม, เครื่องกรองน้ำ Pure

 

Pitcher' cartridges

paints3
เครื่องกรองน้ำ
Serial No.90545 

ไส้กรองเหยือก (Easy Pure) 

ทำการดูดจับสารเคมี กลิ่น สี คลอรีน
กรองสารแขวนลอย แบคทีเรีย
และปรับสภาพน้ำที่กระด้างให้อ่อนลง

* ใช้ได้กับสินค้ารุ่น : 301 (Easy Pure)

Tags 
เครื่องกรองน้ำ, เครื่องกรองน้ำดื่ม, เครื่องกรองน้ำ Pure

Big carbon (Whole house)

paints3
เครื่องกรองน้ำSerial No.90533

ไส้กรองแอ็คติเวทคาร์บอนบล็อค (กรองน้ำใช้) 

ทำการดูดจับสารเคมี กลิ่น สี คลอรีน ที่ตกค้าง 
รวมทั้งโลหะหนักต่างๆเช่น ตะกั่ว ทองแดง
ยาฆ่าแมลง ผงซักฟอก สารไฮโดรคาร์บอน (สารก่อมะเร็ง) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


* ใช้ได้กับสินค้ารุ่น : 557 (เครื่องกรองน้ำใช้)

Tags 
เครื่องกรองน้ำ, เครื่องกรองน้ำดื่ม, เครื่องกรองน้ำ Pure

 

Big Resin (Whole house)

paints3
เครื่องกรองน้ำ
Serial No.90507

ไส้กรองเรซิ่น (กรองน้ำใช้) 

ทำการปรับสภาพน้ำกระด้างให้อ่อนลง และช่วยดักจับ เช่น
สารตะกั่ว แคตเมี่ยม เบนซิน และปรอทที่ปนเปื้อนในชั้นดิน


* ใช้ได้กับสินค้ารุ่น : 558 (เครื่องกรองน้ำใช้)

Tags 
เครื่องกรองน้ำ, เครื่องกรองน้ำดื่ม, เครื่องกรองน้ำ Pure

 

paints3